ประวัติ

บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทเอกชนรายแรก และรายเดียวในปัจจุบันของธุรกิจทางด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ

บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรสเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจทางด้านรับส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ งานขายตรง และงานE-commerce ซึ่งทำการขนส่งทั่วประเทศแก่สาธารณะชน (B2C, C2C) ที่ถือเป็นทางเลือกใหม่ของสังคมไทยที่จะเลือกใช้บริการ การส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ของบริษัทปอลอจะถึงมือผู้รับตรงเวลา และปลอดภัยซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบที่จะส่งพัสดุให้ถึงมือลูกค้าในวันรุ่งขึ้นทั่วประเทศเพราะทางบริษัทปอลอมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศและมีประสบการณ์ทางด้านการขนส่งมามากกว่า 20 ปี โดยมีระบบที่ทันสมัยในอัตราค่าบริการที่เข้าถึงได้  

      ปลอดภัย ตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง

บริการเสริมของบริษัท
  • จำหน่ายกระดาษแปรรูป เช่น กล่องพัสดุ และซองเอกสาร เป็นต้น