ประวัติ

บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทเอกชนรายแรก และรายเดียวในปัจจุบันของธุรกิจทางด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ

บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทเอกชนรายแรก และรายเดียวในปัจจุบันของธุรกิจทางด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศแก่สาธารณะชนทั่วไป อันถือเป็นทางเลือกใหม่ของสังคมไทย ในการเลือกใช้บริการ ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ถึงมือผู้รับตรงเวลา และปลอดภัย รับผิดชอบ ทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งให้ถึงมือผู้รับ ภายในวันรุ่งขึ้นทั่วประเทศ เพราะบริษัทฯมีศูนย์กระจายพัสดุอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีศักยภาพของรถจัดส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์มากกว่า 500 คัน และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และชำนาญพื้นที่ ที่ผ่านประสบการณ์ด้านขนส่งมากกว่า 10 ปี ด้วยระบบที่ทันสมัย ในอัตราค่าบริการที่ไม่แพง

บริการเสริมของบริษัท
  • จำหน่ายกระดาษแปรรูป เช่น กล่องพัสดุ และซองเอกสาร เป็นต้น