ประวัติ

บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทเอกชนรายแรก และรายเดียวในปัจจุบันของธุรกิจทางด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ

บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทเอกชนรายแรก ในปัจจุบันของธุรกิจทางด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ตลอดจนงานขายตรง และ E-Commerce ทั่วประเทศแก่สาธารณะชนทั่วไป อันถือเป็นทางเลือกใหม่ของสังคมไทย ในการเลือกใช้บริการ ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ถึงมือผู้รับตรงเวลา และปลอดภัย รับผิดชอบ ทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งให้ถึงมือผู้รับ ภายในวันรุ่งขึ้นทั่วประเทศ เพราะบริษัทฯมีศูนย์กระจายพัสดุอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีศักยภาพของรถจัดส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ ที่ผ่านประสบการณ์ด้านขนส่งมากกว่า 20 ปี ด้วยระบบที่ทันสมัย ในอัตราค่าบริการที่ไม่แพง

      ปลอดภัย ตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง

บริการเสริมของบริษัท
  • จำหน่ายกระดาษแปรรูป เช่น กล่องพัสดุ และซองเอกสาร เป็นต้น